Hos oss kan du boka parterapi i Örebro, även kallat familjerådgivning, som är baserad på KBT. Parterapi är en investering i förhållandet och kan användas som ett kraftfullt verktyg oavsett i vilken fas eller vilka omständigheter ni befinner er i. En parterapi kan vara ett sätt för att fatta gemensamma beslut eller enas om vägar framåt. Det kan också vara ett forum för att komma närmare varandra, fördjupa relationen och lära känna varandra på nya sätt. Parterapi kan även vara en väg om man upplever att relationen befinner sig i kris och ni inte längre kan kommunicera eller om vardagen allt oftare fylls av konflikt. Kanske vill ni göra ett ordentligt relationsarbete för att undvika separation, eller försöka hitta ett sätt att separera på ett så konstruktivt sätt som möjligt. Kanske gör man det för sig själv, sin partner eller sina barn. Boka tid för parterapi hos oss på KBT Örebro så hjälper vi er!

Hur går parterapi till?

Första samtalet

Vid första tillfället ses man tillsammans där ni får gemensam information om hur parterapin fungerar. Ni får båda berätta om hur relationen varit, vad ni behöver hjälp med och hur er målbild ser ut.

Enskilda samtal

Efter det första gemensamma samtalet är det vanligt med varsitt enskilt samtal. Det är till för att du inte ska behöva tänka på hur du formulerar dig inför din partner men även där vi får mer kännedom individuellt om dig som person. Det här steget kan man ibland välja att hoppa över utifrån vad ni vill hjälp med, och fortsätter då enbart med gemensamma samtal.

Återkoppling

När vi gått igenom vad ni vill ha hjälp med i parterapin och eventuella enskilda samtal sker återkoppling i gemensamma samtal där vi konstruktivt börjar röra oss mot målbilden. Det sker genom fortsatta gemensamma samtal där man på ett konstruktivt sätt rör sig mot utsatta mål.

Så fungerar parterapi

Första steget är att ni kontaktar oss för att boka tid för er parterapi. Till första samtalet kommer ni tillsammans där ni var och en, utifrån ert individuella perspektiv, får berätta om vad ni vill ha hjälp med och hur relationen varit. Ni får även berätta lite om vilka ni är, men det fördjupas oftast i de följande varsina enskilda samtal som följer. Där efter sker bedömning av oss där vi tittar på hur vi kan hjälpa er och hur förutsättningarna ser ut. Detta återges till er i det så kallade återkopplingssamtalet där man ses tillsammans igen. Utifrån den information ni får där kan ni fatta beslut om ni vill inleda relationsarbetet framåt i en parterapi.