Vi erbjuder terapi i Örebro där KBT (kognitiv beteendeterapi) är den helt centrala metoden. För att optimera resultatet av terapin utgår vi från dig och kan utöver KBT även ta in delar från andra terapiformer, vilket kallas integrativ terapi. På vår mottagning i centrala Örebro erbjuder vi hjälp vid exempelvis livskriser och relationsproblem.

Kontakta oss redan idag! Du får snabbt en tid och får alltid träffa samma person hos oss.

Terapi som skapar förändring

Hos oss får du terapi utifrån KBT-perspektivet vilket i korthet kan beskrivas som att vi identifierar tankar och beteenden som leder till precis det du vill förändra. Dessa tankar eller beteenden får man i terapin hjälp att hantera genom att ersätta det icke-funktionella med ett för dig mer funktionellt beteende. I korthet handlar det alltså om att lära om, så man inte agerar på det sätt man gjort innan man fått hjälp genom terapi. Men det är inte alltid man kontaktar oss för renodlad KBT, utan mest vill ha ett forum där man tryggt kan få stöd och rådgivning i det man upplever som ett problem. Då kan det handla om hur man har det i relationen till sin partner.

Enskilt samtal

Enskilt samtal, eller individualterapi som det också benämns, är samtal när det bara är en person som kommer till samtalet. Här är du i centrum men det behöver nödvändigtvis inte handla direkt om dig. Du kanske vill prata om och ha hjälp i hur du på bästa sätt hanterar någon i din närhet. Det är dock vanligt att samtalen har en koppling till dig, dina reaktioner eller upplevelser.

Parterapi

En relation kan tidvis utsättas för prövning utan att det behöver innebära någon stor fara för de som lever i den. Men om det handlar om frekvent återkommande problem i kommunikationen eller konflikter kan man behöva hjälp i en parterapi. Det gäller som regel också vid en stor kris, som exempelvis en avslöjad otrohet, då båda parter allt som oftast behöver hjälp för att reda ut det som hänt och hur man tänker framåt.
Läs mer: Parterapi

Hur fungerar terapin?

Första steget är att ringa eller skicka mail till oss där du gärna får uppge en kort beskrivning om vad du vill ha hjälp med. När du kommer till första samtalet kommer du få en del frågor kring vem du är, för att där efter gå in på det du vill ha hjälp med i terapin. Det kan vara en extra anspänning att komma till det första terapisamtalet så det brukar vara mycket av ett "lära-känna-samtal". Det är också en möjlighet för oss att bygga en bra kontakt med dig så du ska känna dig trygg i samtalen framåt. När vi är klara över vad du vill ha hjälp med påbörjas vägen framåt mot målbilden som utformas helt individuellt efter dig och dina önskemål.

 

Kontakta mottagningen i Örebro

Kontakta oss gärna så snart som möjligt när du upplever att du behöver stöd och hjälp att hantera tankar och känslor. Du kan ringa eller skicka e-post så hjälper vi dig att boka tid. Mottagningen finns i centrala Örebro med goda kommunikationer och parkeringsmöjligheter. Välkommen till KBT Örebro!